Skip to content
kisspng-discord-portable-network-graphics-computer-icons-c-welcome-to-hytekgames-5b96b7bf148eb3.7851950615366040950842-removebg-preview

                         我们的语音平台

游戏 找队友 开黑 聊天 比赛 语音交友 都可以进来!

如果对澳洲游戏平台有任何问题或者合作,请随时联系我们!

管理员GARY

微信号:ggzzaa

邮箱:garygao2015@outlook.com

谢谢大家支持!

有合作请联系!

祝大家游戏愉快!

联系表格